Náhodná Valentýnská
kampaň v oblasti stavebnictví

KLIENT

Woodcote Group a.s.

LOKALITA

Bratislava, whole Slovakia

ROK

2024

Pro úspěšné marketingové kampaně je klíčové udržovat otevřenou mysl a nebát se experimentovat s inovativními nápady. Kombinace kreativního přístupu a rychlé akce může přinést nečekané a významné výsledky.

Kontext a výzva

Při přípravě jiné kampaně jsme procházeli databázi fotobanky za účelem nalezení vhodných mock-upů, a náhodně jsme narazili na mock-up balení kondomů, což nás inspirovalo k přemýšlení o možnosti propojení tohoto produktu s brandingem klienta v kontextu Valentýna.

Kreativní koncept

Na základě této inspirace jsme vytvořili vizualizaci balení kondomů s logem a aplikovali brand klienta. Navrhli jsme valentýnskou kampaň, ve které zákazníci při nákupu na pobočkách obdrží jako dárek krabičku kondomů. Využili jsme existující slogany klienta, jako “V partnerství je síla!” a doplnili jsme je o dvojsmyslné texty propojující milostný život a prevenci ochrany se stavebnictvím.

Prezentace a schválení

Návrh kampaně byl prezentován klientovi. Návrhu si všiml i další zaměstnanec klienta, který náhodně procházel kolem, a jeho pozitivní reakce přispěla rychlému schválení kampaně.

Realizace

Po získání souhlasu jsme okamžitě přistoupili k realizaci. Identifikovali jsme vhodné tiskárny, navrhli nosný vizuál a zajistili včasné vytištění a distribuci kondomových balení. Díky pečlivému plánování a efektivní koordinaci jsme dosáhli všech stanovených cílů.

Výsledky a dopad

Kampaň se setkala s významným úspěchem. Zákazníci ocenili originální přístup a humorný podtext kampaně, což vedlo k pozitivnímu posílení brandu klienta a zvýšení loajality zákazníků.

 

Tato případová studie ilustruje, jak může kreativní a inovativní přístup vést k vytvoření unikátní a úspěšné marketingové kampaně. Naše agentura prokázala flexibilitu a schopnost rychle a kreativně reagovat na nové příležitosti, čímž jsme přinesli našemu klientovi výrazné výhody.

Klíčové faktory úspěchu

  • Efektivní realizace: Rychlá a efektivní koordinace vedla k včasnému dodání potřebných materiálů.

  • Kreativní přístup: Využití náhodného objevu k vytvoření originálního konceptu.

  • Pozitivní zpětná vazba: Kampaň získala okamžitou odezvu od zákazníků a zaměstnanců klienta.

Chcete také realizovat inovativní a úspěšné marketingové kampaně?

Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám můžeme pomoci dosáhnout vašich cílů!

Reference

ZOBRAZIT DALŠÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE