Parametry v Midjourney: Jak využít jejich sílu naplno

Midjourney je nástroj, který nabízí tvůrcům umění neomezené možnosti pro tvorbu jedinečných a poutavých děl. Klíčem k plnému využití tohoto nástroje je porozumění teorie parametrů, které kromě samotných promptů ovlivňují výsledné výstupy.

 

Je důležité zmínit, že některé z uvedených parametrů fungují jen v některých verzích Midjourney.

Co jsou parametry?

Parametry v Midjourney jsou specifické pokyny nebo nastavení, které můžete použít k ovlivnění promptu, tedy toho, jak bude váš výsledný obrázek vypadat. Můžete je chápat jako sadu instrukcí, které udávají pravidla a vedou k dosažení požadovaného vizuálního efektu nebo stylu. Parametry se vždy připisují na konec promptu, vyznačují se dvojpomlčkou, zkratkou parametru, a v některých případech i údajovou hodnotou, před kterou se přidává mezera.

 

Porozumění a efektivní využití parametrů v Midjourney vám umožní plně rozvinout váš tvůrčí potenciál. Experimentujte, inspirujte se, a nebojte se zpětně upravovat vaše díla. Midjourney je mocný nástroj, který vám nabízí nekonečné možnosti pro tvorbu umění, jaké jste si vždy přáli vytvořit.

Základní parametry

Aspect ratio (mění poměry stran)

‐‐ar <value>:<value>

‐‐aspect <value>:<value>

 • Zadávají se celá čísla
 • Poměr značí šířku x výšku
 • Výchozí nastavení je 1:1
Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐ar 16:9

Version (verze)

‐‐version <x>

‐‐v <x>

 

 • Zadávají se hodnoty 1, 2, 3, 4, 5, 5.0, 5.1, 5.2, nebo 6
 • Midjourney pravidelně představuje nové verze modelů pro zlepšení soudržnosti, efektivity, kvality a stylu
 • Různé modely vytváří různé typy obrázků

 

Výchozí nastavení je ‐‐v 6 a stejně jako ve verzích 5.1 a 5.2 ho lze doladit pomocí parametru ‐‐style raw (viz níže), který dopomůže k doslovnějším nebo realističtějším výsledkům

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐v 1

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐v 6

Style (styl)

‐‐style raw

 

 • Kompatibilní s verzemi 6, 5.2, 5.1 a Niji 6
 • dopomáhá k doslovnějším nebo realističtějším výsledkům podobající se fotografii

 

Výchozí nastavení je standard mode, lze změnit, když místo /imagine zadáme do příkazového řádku /settings

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐ar 16:9 ‐‐v 6.0

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐ar 16:9 ‐‐v 6.0 –style raw

Chaos (ovlivňuje různorodost mezi generovanými výsledky v mřížce)

‐‐chaos <0–100>

‐‐c <0–100>

 

 • Ovlivňuje různorodost mezi generovanými výsledky v mřížce
 • Výchozí nastavení je 0
 • Se zvyšující hodnotou se úměrně zvyšuje i rozličnost

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐chaos 10

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐chaos 80

Character Reference (napodobuje referenční předmět)

‐‐cref <URL1>, <URL2>, …

 • Umisťuje se až za všechny ostatní parametry
 • Funguje nejlépe, pokud jsou referenční obrázky vygenerované v Midjourney a bez dalších rušivých elementů
 • Pokud chcete použít vlastní referenční obrázky, je třeba je nejdříve nahrát do Discordu a pak použít jejich URL adresu do promptu
 • Není vytvořený k napodobování reálných postav, deformuje
 • Soustředí se na hlavní znaky referenčního obrázku (tzn. logo na tričku se nepřenese)
 • Díky souvisejícímu parametru Character Weight lze ovlivnit míru napodobení referenčního obrázků (viz další parametr)

Referenční obrázek vygenerovaný v Midjourney:

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐ar 16:9 ‐‐cref https://s.mj.run/9pBVBYvfmo4

Character Weight (míra napodobení)

‐‐cw <0-100>

 

 • Míra napodobení referenčního obrázku
 • Nižší hodnoty se soustředí na tvář, vyšší i na ostatní aspekty referenčního obrázku

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐ar 16:9 ‐‐cw 20 ‐‐cref https://s.mj.run/9pBVBYvfmo4

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐ar 16:9 ‐‐cw 100 ‐‐cref https://s.mj.run/9pBVBYvfmo4

No (negativní parametr)

‐‐no <item1>, <item2>, <item3>, …

 

 • Udává, co vynechat v generovaných obrázcích, např.–no plants vygeneruje obrázek bez rostlin
 • Lze použít jedno a více slov oddělených čárkou

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐ar 16:9

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐ar 16:9 ‐‐no stars

Weird (podivnost)

‐‐weird <0-3000>

‐‐w <0-3000>

 

 • Vnáší do generovaných obrázků svérázné a nekonvenční aspekty, což zajišťuje jedinečné a neočekávané výsledky
 • Výchozí nastavení je 0
 • Se zvyšující hodnotou se úměrně zvyšuje i podivnost

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐ar 16:9 ‐‐w 10

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐ar 16:9 ‐‐w 3000

Stylize (stylizace)

‐‐stylize <0-1000>

‐‐s <0-1000>

 

 • Ovlivňuje, jak moc je výchozí umělecký styl Midjourney aplikován
 • Nižší hodnoty vytvářejí obrázky, které se přesně shodují se zadáním, ale jsou méně umělecké
 • Vysoké hodnoty stylizace vytvářejí obrazy, které jsou velmi umělecké, ale méně spojené se zadáním
 • Výchozí nastavení je 100

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐ar 16:9 ‐‐stylize 0

Příklad: /imagine prompt golden astronaut ‐‐ar 16:9 ‐‐stylize 1000

Podrobnější informace, další parametry a pokročilejší
užívání Midjourney naleznete
zde.